หน้าแรก เกี่ยวกับสมาคม ข้อบังคับสมาคม คณะกรรมการสมาคม บริษัทสมาชิก ติดต่อเรา
 

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559 สมาคมพัฒนาการขายตรงไทย (TSDA) โดย ดร.สมชาย หัชลีฬหา นายกสมาคมพัฒนาการขายตรงไทย (TSDA)
ประธานกรรรมการบริหารธุรกิจ บริษัท จอย แอนด์ คอยน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมลงนามจับมือสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (CEDI)
โดย คุณวีชัชชฎา ยงสุวรรณกุล ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์ (CEDI) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิดหลักสูตรพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น Entrepreneurial Network 4.0
(พัฒนาผู้ประกอบการเครือข่าย 4.0) ติดปีกความสำเร็จผู้ประกอบการยกระดับความรู้ความสามารถนักธุรกิจในธุรกิจขายตรงทั้งด้านการบริหารบุคลากร การบริหารงานและการบริหารการเงิน 
พร้อมทั้งได้เสริมสร้างแนวความคิดแบบเจ้าของกิจการ

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมหลักสูตรพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น Entrepreneurial Network 4.0 (พัฒนาผู้ประกอบการเครือข่าย 4.0) ได้รับจะสามารถสร้างแรงจูงใจ เพิ่มความรู้ ในเรื่องสถานการณ์เศรษฐกิจโลก , ประเทศไทย 4.0 , ระบบแฟรนไชส์ , แนวโน้มผลิตภัณฑ์แห่งอนาคต , ทักษะการเจรจาสื่อสาร , การตลาดดิจิตอล , หลักการบริหารจัดการห่วงโซ่คุณค่า ,หลักการบัญชีและภาษีต้องรู้ , หลักการบริหารสินทรัพย์ และนำความรู้จากหลักสูตรดังกล่าวนำมาพัฒนาตนเองและธุรกิจ

สำหรับ หลักสูตร "Entrepreneurial Network 4.0" (พัฒนาผู้ประกอบการเครือข่าย 4.0) กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 9 กุมภาพันธ์-17 มีนาคม 2560 (เรียนทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ เวลา 15.00-20.00น.) ระยะเวลาการอบรม 10 ครั้ง กลุ่มเป้าหมาย นักธุรกิจเครือข่ายขายตรงและกลุ่มนักธุรกิจที่ให้ความสนใจในหลักสูตร จำนวนผู้เข้าอบรมแต่ละรุ่น 80 คน ค่าธรรมเนียมการอบรม 35,000 บาท
สถานที่เรียน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ กล้วยน้ำไท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สมาคมพัฒนาการขายตรงไทย (TSDA)
โทรศัพท์: 02-930-8909
E-mail: ccd_jc@hotmail.com

สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์ (CEDI) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
โทรศัพท์: 02-350-3500 ต่อ 1408
E-mail: ennetadmin@bu.ac.th


 
   
         
   
         
         
         
         
         
         
         
         


 
 
 
Copyright 2013 © www.tsda.biz
All rights reserved.Thai Direct Selling Development Association.