หน้าแรก เกี่ยวกับสมาคม ข้อบังคับสมาคม คณะกรรมการสมาคม บริษัทสมาชิก ติดต่อเรา
 

        สมาคมพัฒนาการขายตรงไทย (TSDA) นำโดยท่าน ดร.สมชาย หัชลีฬหา นายกสมาคมฯ และประธานบริษัท จอย แอนด์ คอยน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้นำคณะกรรมการของสมาคมฯ ประกอบด้วย ท่านอนุวัฒน์ ธรมธัช ประธานที่ปรึกษาสมาคมฯ บริษัทจอย มาร์ท จำกัด, ท่าน พล.ต.ต.สุชาติ กาญจนวิเศษ อุปนายกสมาคมฯ ท่านที่ 1 บริษัท จอย แอนด์ คอยน์ คอร์ปอเรชั่น, คุณโกสิทธิ์ ผะลิวรรณ์ อุปนายกสมาคมฯ ท่านที่ 2 และประธานบริษัท สตาร์ซันไชน์ จำกัด, คุณวุฒิพงศ์ วนากุล เลขาธิการสมาคมฯ และกรรมการผู้จัดการ บริษัทไทย-เยอรมัน อินเตอร์เทค โปรดักส์ จำกัด (TGI) เดินทางสู่กรุงย่างกุ้ง เมียนมาร์ เพื่อศึกษาลู่ทางการลงทุน ขยายเครือข่าย ของสมาชิกสมาคมฯ โดยร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ระหว่างวันที่ 4 - 7 มิถุนายน 2556

         เริ่มต้นด้วยการเข้าพบท่านทูตพาณิชย์ (Minister Counsellor (Commercial) ประจำกรุงย่างกุ้ง ท่านประจวบ สุภินี  เพื่อรับฟังบรรยายสรุป สภาพเศรษฐกิจ บรรยากาศการลงทุนโดยรวม หลังจากประเทศเมียนมาร์เปิดประเทศเป็นเวลาปีกว่า ๆ มีนักลงทุนจากนานาประเทศมากมายมาลงทุน ไม่ว่าจะเป็น ญี่ปุ่น จีน เกาหลี ด้วยประชากรกว่า 60 ล้านคน พื้นที่อันกว้างใหญ่ (อันดับที่ 2 ในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ รองจากอินโดนีเซีย ประเทศไทยเป็นอันดับที่ 3) และทรัพยากรธรรมชาติอันอุดมสมบุรณ์ มีความชื่นชอบในสินค้าไทย และยังมีลู่ทางธุรกิจต่าง ๆ อีกมากมาย ท่านทูตพาณิชย์ได้อธิบายถึง ประเภทของการจดทะเบียน ธุรกิจที่สงวนสำหรับคนพม่า ธุรกิจที่ชาวต่างประเทศสามารถร่วมหุ้นกับชาวพม่า ธุรกิจที่ชาวต่างประเทศสามารถถือครองได้ 100%  ภาษีประเภทต่าง ๆ และแนะนำว่าควรรีบมาจดเครื่องหมายการค้า ก่อนที่จะเริ่มมาดำเนินธุรกิจ ซึ่งสำนักงานทูตพาณิชย์ยินดีที่จะให้คำแนะนำ  และช่วยประสานงานให้กับสมาคม TSDA ของเรา

         คณะของสมาคมฯ ยังได้มีโอกาสไปเยี่ยมชมบริษัทกระจายสินค้าชั้นนำของประเทศเมียนมาร์ ซึ่งเป็นตัวแทนของสินค้าไทย หลาย ๆ ชนิด ซึ่งตั้งอยู่ในเขตอุตสาหกรรม ได้สำรวจถนนสายหลัก ๆ ที่มีศักยภาพ สำหรับเป็นสถานที่ตั้งสำนักงานร่วมกันสำหรับสมาชิกในสมาคมฯ ในอนาคต และยังได้ร่วมประชุมกับสำนักกฎหมายชั้นนำของประเทศเมียนมาร์ เกี่ยวกับการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท และรายละเอียดต่าง ๆ เพิ่มเติม อย่างหมดข้อสงสัย

         นับว่าการเดินทางเที่ยวนี้ พวกเราได้ความรู้ ข้อปฏิบัติ และคู่ค้าในการจะมาขยายธุรกิจในประเทศเมียนมาร์อย่างครบถ้วน และยังได้เยี่ยมชมสถานที่สำคัญ ๆ ของกรุงย่างกุ้ง เช่น เจดีย์ชเวดากอง ปางช้างเผือก วัดพระนอนตาหวาน ฯลฯ ได้พูดคุย เฮฮา ตามประสาพี่ ๆ น้อง ๆ แบ่งปันความรู้ ประสบการณ์ดี ๆ พี่ ๆ คอยแนะนำความรู้ต่าง ๆ ให้กับน้อง ๆ งานของสมาคมฯ เป็นงานที่ไม่มีผลประโยชน์ มีแต่จะช่วยกันสรรสร้างการขายตรงให้มีมาตรฐาน ให้นักธุรกิจเครือข่ายมีความภาคภูมิใจ และมีภาพพจน์ที่ดีในสายตาของประชาชนทั่วไป ตามวัตถุประสงค์ของสมาคมพัฒนาการขายตรงไทย (TSDA) ครับ

 
   
         
   
         
     


 
 
 
Copyright 2013 © www.tsda.biz
All rights reserved.Thai Direct Selling Development Association.