หน้าแรก เกี่ยวกับสมาคม ข้อบังคับสมาคม คณะกรรมการสมาคม บริษัทสมาชิก ติดต่อเรา
 

เมื่อวันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา สมาคมพัฒนาการขายตรงไทยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้จัดให้มีการอบรม “มาตรฐานวิชาชีพขายตรง” ขึ้น ที่ห้องคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ โดยครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่ 7 และมีผู้เข้าร่วมอบรมมากถึง 1,400 ท่าน

ซึ่งการจัดการอบรมนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในวงการธุรกิจเครือข่าย เพราะเป็นความร่วมมือของภาครัฐในหน่วยงานต่างๆที่มีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจขายตรง ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (ปคบ.) และปีนี้ได้มีสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพเข้าร่วมในการอบรม ซึ่งสมาคมฯ ต้องการให้อาชีพขายตรงเป็นอาชีพที่มีมาตรฐานและเป็นอาชีพที่ได้รับการยอมรับ จึงขอให้สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพเข้าร่วมเพื่อให้ความรู้ผู้เข้าอบรมถึงเกณฑ์ต่างๆ ของสถาบัน

ภายในงานมีการให้ความรู้ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจขายตรงทั้งในส่วนของภาครัฐและคณะกรรมการสมาคม โดยสมคมฯ ได้รับเกียรติจาก "พลตำรวจตรี ประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์" เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค มาเป็นประธานเปิดงานและให้โอวาทแก่ผู้เข้าอบรม ในช่วงท้ายของงานอบรมฯ  มีพิธีมอบประกาศนียบัตรและบัตรประจำตัวผู้เข้าอบรมอีกด้วย เรียกได้ว่าเป็นการอบรมคุณภาพเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมขายตรงไทยอย่างแท้จริง

   
         
   
         
   
         
   
         
   
         
   
         
   
         
   
         
   
         
   
         
   
         
   
         
   
         
   
         
   
         
   
         
 
[Home]
 
Copyright 2013 © www.tsda.biz
All rights reserved.Thai Direct Selling Development Association.