หน้าแรก เกี่ยวกับสมาคม ข้อบังคับสมาคม คณะกรรมการสมาคม บริษัทสมาชิก ติดต่อเรา
 

เมื่อวันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ ได้มีงานอบรมอันสำคัญอย่างยิ่งในวงการธุรกิจเครือข่าย ได้แก่ การอบรม “มาตรฐานวิชาชีพขายตรง ครั้งที่ 4” ภายใต้ความร่วมมือของ “สมาคมพัฒนาการขายตรงไทย (TSDA)” “สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)” “กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI)” และ “กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (ปคบ.)” โดยมีผู้เข้าร่วมงานจากทั่วสารทิศกว่าหนึ่งพันคน

ในภาคเช้า เป็นในส่วนของ “การจัดตั้งสภาวิชาชีพขายตรง และตลาดแบบตรงไทย” โดย “ร้อยตรีไพโรจน์ คนึงทรัพย์” ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคด้านธุรกิจขายตรง และตลาดแบบตรง กล่าวรายงานประธานในพิธีถึงวัตถุประสงค์ในการจัดการอบรม จากนั้น “นายอำพล วงศ์ศิริ” เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) กล่าวเปิดงาน ให้แนวทาง และนโยบายการทำงานของ สคบ. ซึ่งหัวข้อที่สำคัญได้แก่ “การจัดตั้งสภาวิชาชีพขายตรง และตลาดแบบตรง” เพื่อส่งเสริม และบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนกับภาครัฐที่เกี่ยวข้อง โดยให้องค์กรภาคเอกชนมีบทบาทในการสอดส่องดูแลการประกอบธุรกิจของสมาชิกที่อยู่ภายใต้สังกัดของตนเอง และสอดคล้องกับบทบาทภาครัฐสมัยใหม่ ภายใต้หลักการค้าเสรีอย่างแท้จริง เพื่อยกระดับมาตรฐานวิชาชีพขายตรงให้มีมาตรฐาน มั่นคง และยั่งยืน

จากนั้น “พ.ต.อ.นิรันดร์ อดุลยาศักดิ์” ผู้บัญชาการสำนักคดีอาญาพิเศษ 1 กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ชี้แจงแนวนโยบายในการทำงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ต่อด้วย “พ.ต.อ.นวภณ กลั่นคล้าย” บรรยายในนามของ พล.ต.ต.นรศักดิ์ เหมนิธิ ผู้บัญชาการกองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (ปคบ.) ถึงแนวทาง และนโยบายในการทำงานของ ปคบ.

ในภาคบ่ายเริ่มต้นด้วยการแนะนำคณะกรรมการของสมาคม TSDA นำโดย “ดร.สมชาย หัชลีฬหา” นายกสมาคมฯ จาก บริษัท จอย แอนด์ คอยน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด “นายอนุวัฒน์ ธรมธัช” ประธานที่ปรึกษา จาก บริษัท จอย มาร์ท จำกัด “นายโกสิทธิ์ ผะลิวรรณ์” อุปนายก จาก บริษัท สตาร์ ซันไชน์ จำกัด “นายวุฒิพงศ์ วนากุล” เลขาธิการสมาคมฯ จาก บริษัท ไทย-เยอรมัน อินเตอร์เทค โปรดักส์ จำกัด (TGI) “ดร.กัมปนาท บุญราศี” ประชาสัมพันธ์ และวิชาการ จาก บริษัท ไอยรา แพลนเน็ต จำกัด และ “คุณภนเอก สะอาดวงค์” จาก บริษัท โอทู อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตามลำดับ

จากนั้นเป็นการบรรยายเรื่อง “มาตรฐานวิชาชีพขายตรงของผู้จำหน่ายอิสระ” โดย “ดร.สมชาย หัชลีฬหา” นายกสมาคมฯ ตามด้วยการบรรยายเรื่อง “หน้าที่หลัก และจรรยาบรรณของนักธุรกิจอิสระสู่ความเร็จในอาชีพ” โดย “ดร.กัมปนาท บุญราศี” ประชาสัมพันธ์ และวิชาการสมาคมฯ จากนั้นเป็นพิธีมอบเกียรติบัตรผู้ผ่านการอบรม โดย “นายอำพล วงศ์ศิริ” เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) พร้อมกับกล่าวปิดการอบรมอย่างเป็นทางการ

 
   
         
   
         
   
         
   
         
   
         
   
         
   
         
   
   
         
   
         
   
         
   
         
   
         
   
         
   
         
   
         
   
         
   
         
   
         
   
         
   
         
   
         
   
         
   
         
   
         


 
 
 
Copyright 2013 © www.tsda.biz
All rights reserved.Thai Direct Selling Development Association.