หน้าแรก เกี่ยวกับสมาคม ข้อบังคับสมาคม คณะกรรมการสมาคม บริษัทสมาชิก ติดต่อเรา
 
 

ข้อแตกต่างระหว่าง ธุรกิจขายตรง กับ ธุรกิจแอบแฝงแชร์ลูกโซ่

1. การจดทะเบียนธุรกิจขายตรง
ธุรกิจขายตรง : จดทะเบียนกับ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) และดำเนินธุรกิจตรงตามที่ได้ยื่นจดทะเบียนไว้
ธุรกิจแอบแฝงแชร์ลูกโซ่ : ไม่ได้จดทะเบียน หรือจดทะเบียนแล้ว แต่ดำเนินธุรกิจแตกต่างจากที่ได้จดทะเบียน

2. การรับสมัครสมาชิก
ธุรกิจขายตรง : ไม่บังคับ/ ไม่มีเงื่อนไขให้สมาชิกต้องซื้อสินค้าเพื่อมีสิทธิในการเข้าร่วมธุรกิจ
ธุรกิจแอบแฝงแชร์ลูกโซ่ : มีการบังคับ/ มีเงื่อนไขให้สมาชิกต้องซื้อสินค้าเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมธุรกิจ

3. การขายสินค้า
ธุรกิจขายตรง : สมาชิกนำสินค้าไปเสนอขายต่อผู้บริโภคโดยตรง ณ ที่อยู่อาศัย หรือสถานที่ทำงานของผู้บริโภค หรือผู้อื่น
ธุรกิจแอบแฝงแชร์ลูกโซ่ : สมาชิกไม่ต้องนำสินค้าไปเสนอขายต่อผู้บริโภค แต่มุ่งเน้นให้สมาชิกไปชักชวนบุคคลอื่นเข้ามาร่วมเครือข่าย

4. การจ่ายผลตอบแทน
ธุรกิจขายตรง : ผลตอบแทนที่เป็นรายได้หลักของสมาชิกขึ้นอยู่กับการขายสินค้า
ธุรกิจแอบแฝงแชร์ลูกโซ่ : รายได้มาจากการแนะนำที่คิดคำนวณจากจำนวนสมาชิกมาเข้าร่วมเครือข่ายมากขึ้น

5. สินค้า
ธุรกิจขายตรง : มีคุณภาพสูง/ ได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ธุรกิจแอบแฝงแชร์ลูกโซ่ : ราคาสูง แต่คุณภาพต่ำ และไม่ได้มาตรฐาน ใช้วิธีโฆษณาอวดอ้างสรรพคุณเกินจริง

6. สิทธิของสมาชิก / ผู้จำหน่ายอิสระ ในการคืนสินค้า
ธุรกิจขายตรง : สมาชิกมีสิทธิคืนสินค้าตามเงื่อนไขของสัญญา และรอรับเงินคืนตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด
ธุรกิจแอบแฝงแชร์ลูกโซ่ : มักไม่รับคืนสินค้า เพราะระบบการจ่ายเงินเป็นการนำเงินจากผู้สมัครรายใหม่มาจ่ายให้รายเก่าต่อ ๆ กันไป (ระบบปิรามิด)

7. สิทธิของผู้บริโภค
ธุรกิจขายตรง : ผู้บริโภคมีสิทธิเลิกสัญญา โดยส่งหนังสือแสดงเจตนาภายใน 7 วันนับจากวันที่ได้รับสินค้า หรือบริการ
ธุรกิจแอบแฝงแชร์ลูกโซ่ : การซื้อสินค้าของสมาชิกเป็นการซื้อภายใต้เงื่อนไขเพื่อหวังรับผลประโยชน์ตอบแทน จึงไม่เป็นผู้บริโภคตามกฎหมายขายตรง

 
 
 
 
 
Copyright 2013 © www.tsda.biz
All rights reserved.Thai Direct Selling Development Association.