หน้าแรก เกี่ยวกับสมาคม ข้อบังคับสมาคม คณะกรรมการสมาคม บริษัทสมาชิก ติดต่อเรา
 
คณะกรรมการสมาคมพัฒนาการขายตรงไทย (TSDA)
 
       
    ดร.สมชาย หัชลีฬหา
นายกสมาคม

บริษัท จอย แอนด์ คอยน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
  อนุวัฒน์ ธรมธัช
ประธานที่ปรึกษา

บริษัท จอย มาร์ท จำกัด
 
         
   
โกสิทธิ์ ผะลิวรรณ์
อุปนายก

บริษัท สตาร์ ซันไชน์ จำกัด
  วุฒิพงศ์ วนากุล
อุปนายกและวิชาการ

บริษัท ไทย-เยอรมัน อินเตอร์เทค โปรดักส์ จำกัด
  ดร.กัมปนาท บุญราศี
เลขาธิการสมาคม

บริษัท ไอยรา แพลนเน็ต จำกัด
         
     
ภนเอก สะอาดวงศ์
เหรัญญิก

บริษัท โอทู อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
      ดร.ประกาสิต เลิศมุกดา
ประชาสัมพันธ์

บริษัท แม็กซ์ อินเตอร์ เน็ตเวิร์ค จำกัด
         
 
 
[Home]
 
 
Copyright 2013 © www.tsda.biz
All rights reserved.Thai Direct Selling Development Association.