หน้าแรก เกี่ยวกับสมาคม ข้อบังคับสมาคม คณะกรรมการสมาคม บริษัทสมาชิก ติดต่อเรา
 

สารจากนายกสมาคม

        ปัจจุบันโลกทั้งโลกได้ให้ความสำคัญ เกี่ยวกับการผนึกกำลังกันมาก หากดูถึงวิวัฒนาการจากการรวมตัว เราจะเห็นว่าการรวมตัวของประชาคมโลกได้พัฒนามาเป็น WTO จนกระทั่งมาเป็นนาฟต้า อาฟต้า ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการรวมตัวของประชาคมเศรษฐกิจ ถ้าพูดถึงฝั่งอเมริกา จะเริ่มจากอเมริกาเหนือ ไปถึงเม็กซิโก แคนาดา และมาพูดถึงอาฟต้า ประเทศไทยเราที่พัฒนาจนมาถึงวันนี้ที่เรียกว่า AEC โดยจะรวมกันแบบไหนก็แล้วแต่ เมื่อรวมตัวขึ้นมาก็ถือว่าได้ประโยชน์รวมกันแทบทั้งสิ้น

       ในฐานะที่ได้รับบทบาทการเป็นผู้นำของสมาคมพัฒนาการขายตรงไทย ก็อยากจะเสนอความคิดว่า การเอากิจกรรมที่มีความสอดคล้องกัน มีวัตถุประสงค์มองไป ข้างหน้าเหมือนกัน สิ่งที่อยากให้เกิดขึ้น เราก็ต้องมาคิดร่วมกัน ในแง่ของบริษัทมารวมตัวกันมันก็เป็นสมาคม และจากสมาคมกับสมาคมรวมกันก็เป็นสมาพันธ์ และในบริษัทนั้นเองการรวมตัวของคนในองค์กรก็รวมกันเป็นหนึ่งบริษัท ก็เห็นได้ว่านี้คือการรวมตัวทั้งสิ้น ที่เราพูดถึงวันนี้คือ เรื่องของการรวมตัวกัน

       การเอาข้อมูลของสมาชิกเข้าไปคุยกับภาครัฐ ไปคุยกับ หน่วยงานนั้นหน่วยงานนี้ เพื่อให้ได้มาซึ่งแนวทางที่ถูกต้อง คือ ให้ ภาครัฐส่งเสริมแบบเป็นธรรม เป็นประโยชน์ และเป็นคุณค่าในอนาคตที่ใช้ร่วมกันในสังคม เพราะการอยู่ร่วมกันเราต้องนึกถึง หลักจรรยาบรรณ และต้องถูกกฎหมาย เพื่อให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติ การรวมตัวกันนั้นเวลาเราไป พูดกับภาครัฐเขาก็ฟังเรา เพราะเขามองว่าเป็นคนหมู่มากไป ไม่ใช่คน ๆ เดียว และนี่คือประโยชน์ของการรวมตัวและ สมาคมฯ ที่เราทำ เราก็คาดหวังว่าจะเป็นตัวแทนในกลุ่มเครือข่ายขายตรง เพราะเรามารวมตัวกัน และก็มาแชร์กัน บอกว่าแนวทางที่ถูกต้องเป็นอย่างไร

   
 
 
 
 
 
Copyright 2013 © www.tsda.biz
All rights reserved.Thai Direct Selling Development Association.