หน้าแรก เกี่ยวกับสมาคม ข้อบังคับสมาคม คณะกรรมการสมาคม บริษัทสมาชิก ติดต่อเรา
 
   
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 ได้มี “การประชุมจัดตั้งสภาวิชาชีพขายตรง และตลาดแบบตรงไทย” ณ ห้องแคนนา 1 โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ โดย สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) นำโดย นายอำพล วงศ์ศิริ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)
  เมื่อวันพุธที่ 29 มกราคม 2557 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) และ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จัดงานสัมมนา "ขายตรงไทยก้าวไกลสู่ AEC ครั้งที่ 2"

  สคบ.ผนึก 5 สมาคมขายตรงและตลาดแบบตรง ลุยวางกรอบตั้ง“สภาวิชาชีพ” ขีดเส้นต้องเสร็จใน 3 เดือน สคบ.ระดมสมองหน่วยงานรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจขายตรง
         
   
ในวันที่ 8 ต.ค. 2555 คณะกรรมการสมาคมพัฒนาการขายตรงไทย (TSDA) ได้มีโอกาสเข้าพบ คุณจิรชัย มูลทองโร่ย
  สมาคมพัฒนาการขายตรงไทย (TSDA) เข้ารับตราสัญลักษณ์ สคบ. จาก สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ในวันที่ 30 เม.ย. 2555
  เมื่อวันเสาร์ที่ 25 ก.พ. 2555  สมาคมพัฒนาการขายตรงไทย (TSDA) ร่วมมือกับ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) จัด การอบรมมาตรฐานวิชาชีพขายตรง ครั้งที่ 2 ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ
         
   
สมาคมพัฒนาการขายตรงไทย (TSDA) ร่วมกับพันธมิตรวงการขายตรง มอบใจช่วยภัยน้ำท่วม ณ ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ดอนเมือง เมื่อวันที่ 17 ต.ค. 2554

  เมื่อวันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2554  สมาคมพัฒนาการขายตรงไทย (TSDA) ร่วมมือกับ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) จัด การอบรมมาตรฐานวิชาชีพขายตรง ครั้งที่ 1 ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

  คณะกรรมการ TSDA เข้าพบอธิบดี กรมวิชาการเกษตร เพื่อคารวะ และปรึกษาเกี่ยวกับการทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเกษตร ในวันที่ 26 เม.ย. 2554

         
   
สมาคม TSDA จัดการสัมมนา การแนะนำแนวทางปฏิบัติหน้าที่แก่ข้าราชการตำรวจ เรื่องการคุ้มครองผู้บริโภค และธุรกิจขายตรง ในวันที่ 30 มี.ค. 2554 ณ ห้องประชุมปราศจากศัตรู ชั้น 3 บก.ปคบ.

  เมื่อวันเสาร์ที่ 1 ธ.ค. 2555 สมาคมพัฒนาการขายตรงไทย (TSDA) ร่วมมือกับ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) จัด การอบรมมาตรฐานวิชาชีพขายตรง ครั้งที่ 3


  สมาคมพัฒนาการขายตรงไทย (TSDA) เข้าร่วมกิจกรรมกระทรวงพาณิชย์ รองรับการขยายฐานตลาดเครือข่ายไทยสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) โดยสำนักนโยบายยุทธศาสตร์การค้า (สนย.)


         
   
สมาคมพัฒนาการขายตรงไทย (TSDA) นำโดยท่าน ดร.สมชาย หัชลีฬหา นายกสมาคมฯ และประธานบริษัท จอย แอนด์ คอยน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้นำคณะกรรมการของสมาคมฯ ประกอบด้วย
  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2556 ได้มี งานมอบรางวัลภาพข่าวสื่อมวลชนยอดเยี่ยม ครั้งที่ 17 ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว
   


 
 
 
Copyright 2013 © www.tsda.biz
All rights reserved.Thai Direct Selling Development Association.