สมาคมพัฒนาการขายตรงไทย (TSDA) พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) ด้วยวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล บวกกับความร่วมมือทางธุรกิจที่เหนียวแน่นของบริษัทสมาชิก เพื่อความสำเร็จอย่างยั่งยืนของทุกภาคส่วน
หน้าแรก เกี่ยวกับสมาคม ข้อบังคับสมาคม คณะกรรมการสมาคม บริษัทสมาชิก ติดต่อเรา
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   กิจกรรมสมาคม   สารจากนายกสมาคม

เมื่อวันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา สมาคมพัฒนาการขายตรงไทยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้จัดให้มีการอบรม “มาตรฐานวิชาชีพขายตรง” ขึ้น ที่ห้องคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ โดยครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่ 7 และมีผู้เข้าร่วมอบรมมากถึง 1,400 ท่าน

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559 สมาคมพัฒนาการขายตรงไทย (TSDA)
โดย ดร.สมชาย หัชลีฬหา นายกสมาคมพัฒนาการขายตรงไทย (TSDA)
ประธานกรรรมการบริหารธุรกิจ บริษัท จอย แอนด์ คอยน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ร่วมลงนามจับมือ สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (CEDI) โดย คุณวีชัชชฎา ยงสุวรรณกุล
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์ (CEDI) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
เปิดหลักสูตรพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น Entrepreneurial Network 4.0
(พัฒนาผู้ประกอบการเครือข่าย 4.0) ติดปีกความสำเร็จผู้ประกอบการ ยกระดับความรู้ความสามารถนักธุรกิจในธุรกิจขายตรงทั้งด้านการบริหารบุคลากร การบริหารงาน
และการบริหารการเงิน พร้อมทั้งได้เสริมสร้างแนวความคิดแบบเจ้าของกิจการ

 
คลังความรู้ธุรกิจขายตรง
 

ข้อแตกต่างระหว่าง ธุรกิจขายตรง กับ ธุรกิจแอบแฝงแชร์ลูกโซ่
1. การจดทะเบียนธุรกิจขายตรงธุรกิจขายตรง : จดทะเบียนกับ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

  ประวัติศาสตร์ธุรกิจขายตรง
ขายตรงมีมาแต่ยุคโบราณ ส่วนวิธีการขายตรงนั้น เริ่มจากพ่อค้าเร่ จะใช้วิธีเดินเข้าไปหาลูกค้าเพื่อทำการซื้อขาย

   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา
สมาคมการพัฒนาขายตรงไทย (TSDA) รุดก้าวงานวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมขายตรงเมืองไทยด้วยการ
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยศรีปทุม หวังสร้างเครือข่ายทางการศึกษา การวิจัย และการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารผลงานทางวิชาการ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดร่วมกัน

มื่อวันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ ได้มีงานอบรมอันสำคัญอย่างยิ่งในวงการธุรกิจเครือข่าย ได้แก่ การอบรม “มาตรฐานวิชาชีพขายตรง ครั้งที่ 4”
ภายใต้ความร่วมมือของ “สมาคมพัฒนาการขายตรงไทย (TSDA)” “สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)”
“กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI)” และ
“กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (ปคบ.)” โดยมีผู้เข้าร่วมงานจากทั่วสารทิศกว่าหนึ่งพันคน

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 ได้มี “การประชุมจัดตั้งสภาวิชาชีพขายตรง และตลาดแบบตรงไทย” ณ ห้องแคนนา 1 โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ โดย สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) นำโดย นายอำพล วงศ์ศิริ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)


 
 

"ปัจจุบันโลกทั้งโลกได้ให้ความ สำคัญ เกี่ยวกับการผนึกกำลังกัน มาก หากดูถึงวิวัฒนาการจาก การรวมตัว เราจะเห็นว่าการรวม ตัว ของประชาคมโลก ได้พัฒนามา เป็น WTO จนกระทั่งมาเป็นนาฟต้า อาฟต้า ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการรวมตัวของ ประชาคมเศรษฐกิจ...

 
ปฏิทินกิจกรรมสมาคม
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
Copyright 2013 © www.tsda.biz
All rights reserved.Thai Direct Selling Development Association.