สมาคมพัฒนาการขายตรงไทย (TSDA) พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) ด้วยวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล บวกกับความร่วมมือทางธุรกิจที่เหนียวแน่นของบริษัทสมาชิก เพื่อความสำเร็จอย่างยั่งยืนของทุกภาคส่วน
หน้าแรก เกี่ยวกับสมาคม ข้อบังคับสมาคม คณะกรรมการสมาคม บริษัทสมาชิก ติดต่อเรา
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   กิจกรรมสมาคม   สารจากนายกสมาคม

 

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดทำโครงการมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก สาขาธุรกิจขายตรง

 

 


เมื่อวันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา สมาคมพัฒนาการขายตรงไทยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้จัดให้มีการอบรม “มาตรฐานวิชาชีพขายตรง” ขึ้น ที่ห้องคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ โดยครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่ 7 และมีผู้เข้าร่วมอบรมมากถึง 1,400 ท่าน

 
คลังความรู้ธุรกิจขายตรง
 

ข้อแตกต่างระหว่าง ธุรกิจขายตรง กับ ธุรกิจแอบแฝงแชร์ลูกโซ่
1. การจดทะเบียนธุรกิจขายตรงธุรกิจขายตรง : จดทะเบียนกับ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

  ประวัติศาสตร์ธุรกิจขายตรง
ขายตรงมีมาแต่ยุคโบราณ ส่วนวิธีการขายตรงนั้น เริ่มจากพ่อค้าเร่ จะใช้วิธีเดินเข้าไปหาลูกค้าเพื่อทำการซื้อขาย

   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา
สมาคมการพัฒนาขายตรงไทย (TSDA) รุดก้าวงานวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมขายตรงเมืองไทยด้วยการ
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยศรีปทุม หวังสร้างเครือข่ายทางการศึกษา การวิจัย และการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารผลงานทางวิชาการ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดร่วมกัน

มื่อวันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ ได้มีงานอบรมอันสำคัญอย่างยิ่งในวงการธุรกิจเครือข่าย ได้แก่ การอบรม “มาตรฐานวิชาชีพขายตรง ครั้งที่ 4”
ภายใต้ความร่วมมือของ “สมาคมพัฒนาการขายตรงไทย (TSDA)” “สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)”
“กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI)” และ
“กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (ปคบ.)” โดยมีผู้เข้าร่วมงานจากทั่วสารทิศกว่าหนึ่งพันคน

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 ได้มี “การประชุมจัดตั้งสภาวิชาชีพขายตรง และตลาดแบบตรงไทย” ณ ห้องแคนนา 1 โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ โดย สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) นำโดย นายอำพล วงศ์ศิริ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)


 
 

"ปัจจุบันโลกทั้งโลกได้ให้ความ สำคัญ เกี่ยวกับการผนึกกำลังกัน มาก หากดูถึงวิวัฒนาการจาก การรวมตัว เราจะเห็นว่าการรวม ตัว ของประชาคมโลก ได้พัฒนามา เป็น WTO จนกระทั่งมาเป็นนาฟต้า อาฟต้า ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการรวมตัวของ ประชาคมเศรษฐกิจ...

 
ปฏิทินกิจกรรมสมาคม
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
Copyright 2013 © www.tsda.biz
All rights reserved.Thai Direct Selling Development Association.