หน้าแรก เกี่ยวกับสมาคม ข้อบังคับสมาคม คณะกรรมการสมาคม บริษัทสมาชิก ติดต่อเรา
 

เมื่อวันพุธที่ 29 มกราคม 2557 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) และ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จัดงานสัมมนา "ขายตรงไทยก้าวไกลสู่ AEC ครั้งที่ 2" ณ ห้องจูปิเตอร์ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ หลักสี่ กรุงเทพฯ โดยมีการบรรยายพิเศษจาก นายอำพล วงศ์ศิริ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เรื่อง "สคบ. จะคุ้มครองอย่างไรเมื่อไร้เส้นแบ่งแดนการค้า" และการเสวนาเรื่อง "ก่อนจะก้าวไกล ขายตรงไทยพร้อมแค่ไหน" โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.), นายอิทธิศักดิ์ อำพันยุทธ์ เลขาธิการสมาคมการขายตรงไทย (TDSA), ดร.สมชาย หัชลีฬหา นายกสมาคมพัฒนาการขายตรงไทย (TSDA), นายนาคาญ์ ทวิชาวัฒน์ นายกสมาคมอุตสาหกรรมขายตรงไทย โดยมี นายชัยวัฒน์ วนิชวัฒนะ บรรณาธิการอาวุโส หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ เป็นผู้ดำเนินรายการ

 
   
         
   
         
   
         
   
         
   
         
   
         
   
         
   
         
   
         


 
 
 
Copyright 2013 © www.tsda.biz
All rights reserved.Thai Direct Selling Development Association.